Kiritimati Island Court Tender

TENDER.         TENDER           TENDER.

IAI ANA TENDER TE BOTAKI NI KABOWI IAON AIKAI

 1. TE ONOBWAI N ANA TABO NI KABOWI N ANA MOBILE COURT BANANA AO POLAND AO ANA HEADQUATER I LONDON.
 2. KATEAN AIA FENCE, TAIAN MOBILE COURTS I BANANA AO POLAND MA TE HEADQUATER I LONDON.
 3. ANA EXTENSION OFFICE TE HEADQUATER I LONDON.
 4. TOILETS IBUKIN TE MOBILE COURTS I BANANA MA POLAND AO TE COURT HEADQUATER I LONDON.  

AIKAI BWAAI AIKA A KAINANOAKI KE KAM RIAI NI PROVIDES KE NI KARINI INANON AMI TENDER LETTER ANNE.

 • COVERING LETTER KE TE RETA N BUBUTI NI KAINETI MA TE TENDER AEI, NI KARINAKI INANON TE ENVELOP ARE E ADDRESS NAKON CHIEF REGISTRAR.
 • AM KATAUBO I AON BWAAI NI MAKURI KE COST MATERIAL.
 • AM TAMNEI I AON TE MAKURI ARE E NA KARAOAKI KE DESIGN.
 • AM KATAUBO IAON AM LABOR KE LABOR COST.
 • AM WORK PLAN KE AM FRAMEWORK NI KAOTIA BWA MANRA KARAOAN TE MAKURI.
 • AM LICENCE AE TUAI BANE TAINA
 • KAKOAUANA BA IAI AM KONABAI NI KARAOA TE MAKURI.

 

IBUKIN TE SURVEY AO KAM KONA NI KAWARA TE REGISTRY OFFICE N AOAN TE MAKURI.

ENA MOA BUTIMWAEAN TENDER MAN TE BONG AE TOKA IAI TE KATANOATA AIO (5/12/22) AO N TOKI 14/12/22 IMWAIN ININ TE AOBITI.

 

E KAKAWAKI BWA ENA OTI AIKAI IAON AM APPLICATION KE AM RETA IBUKIN AM TENDER.

 1. TENDER NO. 03/22 JUDICIARY
 2. TENDER BID

 

KAM RABWA

CHIEF REGISTRAR

Related Articles

Swearing of New Single Magistrates

The Swearing of New Staff

© 2024 Judiciary Kiribati. Designed by ICT Unit [Corporate Service Division]