Criminal Case List 31st of May 2022

Here are criminal cases that are now ready to be heard before Honourable Commissioner Mr. Abuera Uruaaba on the 31st of May 2022 at High Court 1 @10:30am.
 
Thank you 
 
Aikai Criminal Keiti akea a manga tauraoi naba n ongoraeaki imatan Honourable Commissioner Mr Abuera Uruaaba n te 31 bongin te namwakaina 2022 n High Court 1 n te aoa 10:30am. 
 
Kam rabwa 
 

Criminal Case
Before Hon. Commissioner

Tuesday 31st May, 2022 @ 10:30 AM

QUANTITY

CASE NUMBER

PARTIES

COUNSEL

Date of hearing

1. 

HCCrimC 22/2020

The Republic
v
Uereita Tekaie

 

Ms Pauline Beiatau

31/05/22 @10:30 AM

2. 

HCCrimC 35/2020

The Republic
v
Timon Tiaon

Ms Pauline Beiatau

 

 

31/05/22 @10:30 AM

3. 

HCCrimC 18/2021

The Republic
v
Andrew Biritia

Ms Tewia Tawita

31/05/22 @10:30 AM

4. 

HCCrimC 18/2021

The Republic
v
Motinnang Kaoma

Ms Tewia Tawita

 

Mr Taburuea Rubetaake

31/05/22 @10:30 AM

5. 

HCCrimC 18/2021

The Republic
v
Aberaam Tabomoa

Ms Tewia Tawita

31/05/22 @10:30 AM

6. 

HCCrimC 52/2020

The Republic
v
Temaiana Tekamari

Mr Tabotabo Auatabu

31/05/22 @10:30 AM

7. 

HCCrimC 11/2021

The Republic
v

Mareweia Rouben

Mr Tabotabo Auatabu

31/05/22 @10:30 AM

8. 

HCCrimC 40/2020

The Republic
v
Biua Kangooa

Mr Tabotabo Auatabu

31/05/22 @10:30 AM

9. 

HCCrimC 19/2021

The Republic
v
Tabokai Tekeang (Tebotoo)

Ms Tumai Iaokiri

31/05/22 @10:30 AM

10. 

HCCrimC 21/2021

The Republic
v
Karakaua Kiantonga

Ms Tumai Iaokiri

31/05/22 @10:30 AM

11. 

HCCrimC 24/2021

The Republic
v

Iotebwa Tekautu

Ms Tumai Iaokiri

31/05/22 @10:30 AM

12. 

HCCrimC 22/2021

The Republic
v
Maeke Teairo

Ms Tumai Iaokiri

31/05/22 @10:30 AM

 

Civil Cases Tuesday 24th May 2022

"Civil Cases (Cases ready to be heard before the Hon. Commissioner on Tuesday the 24th of May 2022 at 10.30am) 
 
"Keiti aika irekereke ma Te Bowi ni Katei (Keiti aika a tauraoi n ongoraeaki imatan Te Kamitina n Te Bowi Ae e Rietata n te bong ae te Kauabong 24 n Meei 2022 n iteran 10 n te ingabong"
 

High Court Civil Cases
Before Hon. Commissioner

Tuesday 24th May 2022 @10:30 AM

QTY

CASE NUMBER

PARTIES

COUNSEL

Date of hearing

1. 

High Court Civil Case 5 of 2014

Veronica Tata
v
Airiin Karotu

 

Mr Raweita Beniata

 

Mr Taburuea Rubetaake

24/05/22 @10:30 AM

 

2. 

High Court Civil Case 110 of 2014

Aotiu Teotiraoi
v
The Kiribati Provident Fund

Ms Botika Maitinnara

 

 

24/05/22 @10:30 AM

High Court Cases (Virtual Hearing)Wednesday to Friday 18th-20th May 2022

"High Court cases (Cases ready to be heard before the Hon. Chief Justice via virtual hearing on Wednesday, Thursday and Friday 18/5/2022 to 20/5/222)
 
"Keiti n Te Bowi Ae e Rietata (Keiti aika a tauraoi n ongoraeaki imatan Te Tia Moti n Te Bowi Ae e Rietata rinanon te intanete n te bong ae te Katenibong, Kaabong ao Kanimabong 18/5/2022 to 20/5/2022) 
 

High Court Cases

Before HONOURABLE CHIEF JUSTICE WILLIAM KENNETH HASTINGS

18th to 20th of MAY 2022

QTY

CASE NUMBER

PARTIES

COUNSEL

DATE OF HEARING

TIME

 

MISC APP 61 OF 2020 ARISING FROM HCCR 17 OF 2020

HONG-KAI

 

V

 

KIRIBATI HOUSING CORPORATION

MS TAAIRA TIMEON

 

 

MS KABURE

18/05/2022

10:30AM

 

HCCrimC 62 OF 2020

THE REPUBLIC

 

V

 

GARY IOANE NAKAREKE

MS IAOKIRI

 

 

 

MS BWABERA

18/05/2022

10:30AM

 

MISC 185 OF 2019 ARISING FROM 61 OF 2019

TURAIMWA TOKATAAKE OF BETIO

 

V

 

MOEL TRADING COMPANY LIMITED

MS TAAIRA

 

 

 

 

 

MR BERINA

18/05/2022

10:30AM

 

MISC APP 73 OF 2021 ARISING FROM HCCC 130 OF 2014

TAUA ERITAI & SISTERS

 

V

 

TEKAREI RUSSEL,

IOANE TAMOAIETA,

NEI TIN TAMOAIETA,

NEI TETABO ATATE,

TAKINOA TAMOAIETA

MS KABURE

 

 

 

 

18/05/2022

10:30AM

 

MISC APP 70 OF 2021 ARISING FROM HCCC 44 OF 2013

ARAWAIA TEMMA

 

V

 

KARUAKI TANGKO

MS KABURE

 

 

 

MS KIRATA

19/05/2022

10:30AM

 

MISC APP 25 OF 2021 ARISING FROM HCCR 9 OF 2021

TAORETA KOURATAAKE FOR ISSUES OF MAURE MOTIUA

 

V

 

KABOTAU NAKAU FOR SIBLINGS OF ISSUES OF TEITIKAI TEIWAKI,

TEKURABO TEIWAKI,

TIMEA TEIWAKI

MS TAAIRA

 

 

 

 

 

MS TEKANITO

19/05/2022

11:00AM

 

HCCC 39 of 2019

ANZ BANK KIRIBATI LTD

 

V

DAVID COLLINS T/A DC TRADING

KIRIBATI PROVIDENT FUND

MS KABURE

19/05/2022

11:00AM

 

MISC APP 83 OF 2021 ARISING FROM HCCC 33 OF 2021

NIKORA BAKABANE

 

V

 

KABOTERENGA BAIKIA

TEKIMWA TEKAETITAEKA

TEBAKIA TABUKIA

THE LANDS OF COURT OF SOUTH TARAWA

MR BERINA

 

 

 

 

19/05/2022

11:30AM

 

HCCC 22 OF 2021

BURAIETA KIAMAN

 

V

 

ATTORNEY GENERAL IRO REGISTRAR

MR BENIATA

 

 

 

ATTORNEY GENERAL

19/05/2022

11:30AM

 

MISC APP 32 OF 2021 ARISING FROM HCCC 80 OF 2016

FREDDY RAIHA T/A MICROCEAN  TRADING

 

V

 

TEBWEBWE KINANETI

BAUNITI NIARA

MS TEKANITO

 

 

 

 

MS TAOABA

20/05/2022

10:30AM

 

HCCC 72 OF 2017

TAWERIO KAETITAEKA

 

V

 

ARORAE ISLAND COUNCIL

MR BENIATA

 

 

 

MS KARARAONNANG

20/05/2022

10:30AM

 

MISC APP 71 OF 2021 ARISING FROM HCCC 38 OF 2014

TIAON TEMAEKI

 

V

 

ALEXANDA NAUAN

MS KABURE

 

 

 

MS TAOABA

20/05/2022

10:30AM

 

HCCC 86 OF 2020

BEN BUREKA WITH BROTHERS AND SISTERS

 

V

 

KERVIN JOHN LEPAGE QUANTICK

STEVEN JOHN LEPAGE QUANTICK

SARAH TEKAATA

MS MAITINNARA

 

 

 

 

 

 

 

 

MS KABURE

20/05/2022

10:30AM

 

HCCR 21 of 2019

MELISA RAIDI MTMM

RURETE TOANIMATANG

TENANO TEWETI

 

V

 

KAREE TEKAIETI

&

ITINNATA BOUBOU

MATANG KAMATIE

KOIN AKOI

MS KABURE

20/05/2022

10:30AM

Civil Case list Tuesday 24th May 2022

CIVIL CASE LIST BEFORE COMMISSIONER (Tuesday 24/5/22 @10:30 AM)

 

High Court Civil Cases
Before Hon. Commissioner

Tuesday 24th May 2022 @10:30 AM

 

QTY

CASE NUMBER

PARTIES

COUNSEL

Date of hearing

1. 

High Court Civil Case 5 of 2014

Veronica Tata
v
Airiin Karotu

 

Mr Raweita Beniata

 

Mr Taburuea Rubetaake

24/05/22 @10:30 AM

 

2. 

High Court Civil Case 110 of 2014

Aotiu Teotiraoi
v
The Kiribati Provident Fund

Ms Botika Maitinnara

24/05/22 @10:30 AM

© 2024 Judiciary Kiribati. Designed by ICT Unit [Corporate Service Division]